Inledande anmälan

Den inledande anmälan har nu öppnat för er företag som är intresserade av att delta i LARV 2020. Om ni har några frågor gällande anmälan kontakta företagsansvarig via mail: anmalan@larv.org


Inledande anmälan


Prislista företagspaket

Teknologkåren

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå