Schema för Individual Meetings

Vänligen logga in för att se vilka studenter ni ska ha samtal med, tid och plats är angivet, vid frågor kontakta Tommy Andersson på; Individualmeetings@larv.org

Teknologkåren

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå