Utställare

UTSTÄLLARE 2024

I den här katalogen hittar du information om utställare som deltar i LARV. Varje utställare representeras av en kvadrat. Genom att klicka på denna kvadrat kan man hitta specifik information om utställaren, vilken bransch de är verksamma inom, vilka typer av studenter de letar efter och vilken typ av anställningsformer de erbjuder.

En sökfunktion finns tillgänglig ovanför katalogen. Du kan använda denna för att hitta utställare som erbjuder en viss typ av jobb, letar efter specifika typer av studenter eller är aktiva inom en viss bransch.