LARV-Competition

Vad är LARV-Competition? 

I år är LARV-Competition tillbaka! Exponeras i ett mycket lättsamt och kul format mot studenter via LARV-Competition. Detta är en mycket uppskattad tävling ämnad att öka interaktionen studenter har med utställare under mässdagen. Besökare och engagerade i LARV kan samla poäng genom att prata med utställare, besöka lounger, gå på föreläsningar, och generellt visa engagemang under LARV.

 

Vad kan Du som företag få ut av LARV-Competition? 

Som en samarbetspartner av LARV-Competition så får man sin logotyp exponerad på majoriteten av det digitala och fysiska material som associeras med tävlingen. Detta är (utöver det som inkluderas som standard) ett flertal inlägg på sociala medier, affischer som sätts upp inför LARV samt fysiska tävlingsstationer som finns utplacerade under mässdagen. Det ingår även extra exponering i form av fler exponeringsplatser på vår hemsida, LARV.org. Det ni åtar er är att tillhandahålla oss medel för att genomföra tävlingen. Detta är antingen egna priser, diskar och dekor till tävlingsstationerna eller direkt ekonomisk ersättning så att vi kan köpa in detta själva. Samarbetet kan röra sig om delsponsring upp till total sponsring av hela tävlingen. Exponeringen följer därefter. Vi kommer diskutera vad som passar båda parter bäst innan ett samarbete påbörjas.

Vill du vara med och sponsra priserna?

Då kan du kontakta Pontus för att få reda på vad just ni kan göra för att synas på LARV-Competition.

Beck Östlin
Samarbets- och loungeansvarig